zprávy


Tunel


Kódové označení: IJ 3 Druh: Informativní značka Dopravní značka IZ 3a Tunel označuje vjezd do tunelu, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu. U tunelů delších než 500 m se ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce uvede jejich skutečná délka. U tunelů delších než 3000 […]


autobible.euro.cz
zobrazit celý článek